پرچم به دوش،ایستاده ای بر سکوی افتخار

طلا

      نقره

            برنز

چقدر به غیرت ایرانی ات می آیند این سه رنگ...

 

 

براده های یک ذهن:

زنده باد ایران و ایرانی...

یه خدا قوت ویژه هم به "بهنام اسبقی" و "مسعود حجی زواره" که تازه متوجه شدیم از اهالی محله مون بودن و خبر نداشتیم....یعنی خدا روشکر که بنر زدن اینجا...وگرنه سالیان سال متوجه نمیشدیم بیخ گوشمون زندگی میکنن این افتخارآفرینان.

عید قربانتون بســــی مبارک

آن سوی روزنه:

دیــــــدیــــــد؟یعنی طلای والیبال چــــــقــــــدر چسبیدها...چــــــقــــــدر...!

کلیک کنید[پس از پیروزی]