شمع روشن کنم

دعا بخوانم

و تبریکی جانانه نثارت کنم

به پاس تمام صبوری های بی مثالت در اوج جوانی

به خاطر نجابت و اخلاق مرتضایی ات

اما...

واژه ها تسلیم عنوان جدید نامت شدند:

"زنده یاد مرتضی پاشایی"

...

و به این ترتیب

تبریک در برابر تسلیت

رنگ باخت!

براده های یک ذهن:

"صداش/به شکل حزن پریشان واقعیت بود...."

در گلستانه:

کلیک کنید[چگونه گناه نکنیم(قسمت دوم)-علی اکبر رائفی پور]