تحلیل این اهانت ها،نه سیاست شناسی میخواهد و نه پردازش های موشکافانه.

ماجرا واضح است؛

"برای شجره طیبه مان اتفاقات ناخوشایند زیادی رقم خورده است"،

وگرنه دستان هرزه ی دشمن کجا و ریشه ی این درخت کجا؟!

کند و کاو زمین در جستجوی این ریشه جسارت میخواهد...وقاحت میخواهد...بی شرمی

و در این میان،تنها و تنها،برگ ها مقصرند

برگ هایی که ما باشیم!

مایی که چهره ی این درخت را،

این شجره طیبه را زرد کرده ایم،

خشکانیده ایم،

خفته نشانش داده ایم.

هیهات!

سرسبزی و تحرک شیعه کجا رفته است؟

نزدیک نشوید!این درخت زنده است هنوز...

سکوت

سکوت

سکوت

سکوت هی پشت سکوت ...

...

بشکند دستی که علیه نام والا پیامبرمان اثری هنری خلق کند که به خداوندی اش قسم نه آن اثر هنر است و نه پدیدآورنده آن هنرمند.

 

 

براده های یک ذهن:

محکوم می کنیم تمام هتاکی های شارلی ابدو را به مقدساتمان

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان: محکومیت حادثه تروریستی پاریس،هتاکی به اسلام را توجیه نمی‌کند.

آن سوی روزنه:

کلیک کنید[واکنش مردم جهان به انتشار کاریکاتور پیامبر اکرم(ص)]

کلیک کنید[آهنگ حضرت محمد(ص) - حامد زمانی]