PicsArt_13711106066661863768617


بسمه تعالی

کم من فئۀ قلیۀ غلبت فئۀ کثیرۀ باذن الله و الله مع الصابرین

چه بسا گروه اندکی که به خواست خدا بر گروهی بسیار پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است

 

مهم نیست چند نفریم… واقعا مهم نیست… مهم نیست چه در دست داریم؛ سنگ یا تفنگ

به خودم میگویم: ” مهم نیست چند نفر طرفدار کارهایت هستند” واقعا مهم نیست

این مهم است که در کدام سمت جبهه ی حق و باطل ایستاده ایم

این مهم است که سلاحمان را رو به چه نشانه میرویم

قلممان را… صدایمان را… سرمایه مان را در چه راهی خرج میکنیم

این روزها صحبت از “حمایت” است

حمایت”… نقطه ضغف جیهه ی ما

از صدر اسلام… از کربلا بگیر تا امروز

و چقدر خوب میشد اگر ما با هر چه که داریم؛ کم و زیادش مهم نیست… از هم حمایت میکردیم

نوشته اید در فلان نظر سنجی صدا و سیما برای آهنگهای درخواستی، فلان خواننده از من چند برابر رای آورد

و پرسیده اید چرا؟

خب معلوم است چرا

اگر اینگونه نبود باید به راهمان شک میکردیم

اگر اینگونه نبود باید به خودت شک میکردی که بین این همه آهنگ ، آهنگ مرا گوش میدهی

معلوم است چرا… چوت تو کمیابی… چون امثال تو باید کمیاب باشند

گفتمان ما گفتمان غریبی است

شاید نگذارند حرفمان پخش شود اما ایمان داریم که حرفمان میماند و از بین نمیرود

هیچوقت از کمی تعدادمان نهراسیده ایم… چون ما پیرو حسینی هستیم که با تعداد کم یارانش چنان پیروزی ای بر لشکر چندین هزار نفره حاصل کرد که هنوز که هنوز است نامش به رگهای ملتی غیرت تزریق میکند و انها را در برابر طاغوت میشوراند

حرف زیاد است اما… حوصله ی شرح قصه نیست

با پرچم سفید به پیکار میرویم ما کمتریم… حوصله ی شرح قصه نیست

 

سخن مسافر:دست نوشته جدید حامد زمانی برای هواداران خود